Budżet Krakowa na plusie

budżet

  • Rośnie nadwyżka operacyjna budżetu Krakowa.
  • Na koniec lutego wyniosła ona blisko 260 mln zł brutto.

 

 

 

 

Na koniec lutego nadwyżka operacyjna brutto wyniosła ponad 259 mln zł. Jest to o prawie 40 mln zł więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Wynik budżetu stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, pokazuje, czy dana gmina jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi.

Jeśli wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących mamy do czynienia z deficytem operacyjnym. Oznacza to, że wydatki te realizowane są na poziomie przekraczającym możliwości finansowe gminy.

Z kolei sytuacja odwrotna, gdy dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących oznacza, że jednostka samorządu terytorialnego ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.