Prawo pracy 2017- Umowa-zlecenie nowe zasady

  • 13 złotych brutto za godzinę pracy
  • obowiązek potwierdzenia liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług
  • dwie kluczowe zmiany, jakie weszły w życie w 2017 roku w zakresie umów cywilnoprawnych 

Większość osób pracujących w nietypowych formach zatrudnienia to osoby, które wykonują tę pracę w tej formie nie z własnego wyboru (wynika z danych GUS za IV kwartał 2014 roku). Odsetek takich osób wynosi 80,2 proc. – dlatego też istotne będzie dopilnowanie, aby pracodawca wywiązywał się z obowiązków ustawy, czyli m.in. zapewniał minimalną stawkę godzinową swoim podwładnym.

Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała masowe kontrole w związku z akcją przeprowadzoną ramię w ramię z Solidarnością. Każdy, kto nie otrzyma nowej stawki godzinowej, może na stronie Tygodnika Solidarności poinformować o tym PIP i tym samym zgłosić wolę kontroli swojej firmy.

Umowa-zlecenie – zmiany od 2017 roku

Umowa-zlecenie jest najczęściej stosowaną nietypową formą zatrudnienia według GUS-u (stanowiącą 65,7 proc.), kolejne miejsca zajmują umowa o świadczenie usług przez samozatrudnionego prowadzącego działalność gospodarczą, a następnie umowa o dzieło.

GUS

Od stycznia 2017 roku pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia zatrudnionym minimalnej stawki godzinowej dla tych podwładnych, którzy wykonują swoje obowiązki na podstawie umowy-zlecenia oraz niektórych umów o świadczenie usług. Wynosi ona 13 złotych brutto na godzinę (ok. 9,7 zł netto za godzinę).

Zatrudniający powinni określić również sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. Co ważne, minimalna stawka godzinowa obejmuje również te osoby, których wynagrodzenie jest określane ryczałtowo – dlatego też, jeżeli ktoś przepracowuje w miesiącu 168 godzin, powinien otrzymać 2184 zł brutto. W przypadku niewypłacenia takiej kwoty zleceniobiorca może dochodzić swoich praw w sądzie, a pracodawca będzie zobligowany do wyrównania wynagrodzenia.

Umowa-zlecenie a umowa o pracę

Umowa-zlecenie a umowa o pracę różnią się przede wszystkim podstawą prawną. Umowy cywilnoprawne, czyli takie, jak zlecenie czy umowy o świadczenie usług, są regulowane przez Kodeks cywilny. Różnicy podlegają również podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie świadczeń i ubezpieczeń, które przedstawia poniższa tabela.

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie świadczeń i ubezpieczeń
Świadczenie / ubezpieczenie Umowa-zlecenie Umowa o pracę
Ubezpieczenie społeczne Obowiązkowo, jeżeli stanowi jedyny tytuł do ubezpieczenia Tak, obowiązkowo
Ubezpieczenie zdrowotne Obowiązkowo, jeżeli stanowi jedyny tytuł do ubezpieczenia Tak, obowiązkowo
Ubezpieczenie chorobowe Dobrowolnie (zleceniobiorca musi złożyć stosowny wniosek) Tak, obowiązkowo
Urlop wypoczynkowy Nie, chyba że zatrudniony ustali ze zleceniodawcą na piśmie wynagrodzenie za czas niewykonywania zlecenia Tak, wynika z przepisów Kodeksu pracy
Zwolnienie lekarskie Tak, jeżeli zleceniobiorca zawnioskuje o objęcie go ubezpieczeniem chorobowym Tak
Zasiłek macierzyński i urlop na opiekę nad dzieckiem Tak, jeżeli zleceniobiorca zawnioskuje o objęcie go ubezpieczeniem chorobowym Tak, wynika z przepisów Kodeksu pracy
Urlop na żądanie Nie przysługuje Tak, wynika z przepisów Kodeksu pracy
Staż pracy Tak, jeżeli umowa-zlecenie jest jedyną podstawą do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych Tak
Źródło: Bankier.pl

Brak ubezpieczenia chorobowego to jedna z największych bolączek zleceniobiorców. Co do zasady zleceniobiorca powinien sam zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego, które zostanie mu przyznane po okresie wyczekiwania (90 dni). Warto pamiętać, że jest ono pobierane z wynagrodzenia brutto, dlatego też tym samym wynagrodzenie netto jest niższe.

Umowa-zlecenie – kary za brak minimalnej stawki

Jeżeli pracodawca zatrudnia osoby na umowy cywilnoprawne i nie zapewnia im minimalnego wynagrodzenia wynikającego z ustawy, podlega karze grzywny w wysokości do 30 000 złotych. Omijanie przepisów jest szczególnie dotkliwe dla branży ochroniarskiej.

Osoby, które zarabiają mniej niż 13 zł za godzinę pracy brutto na umowie-zleceniu, mogą ten problem zgłosić na stronie https://www.tysol.pl/formularz. Solidarność oraz Państwowa Inspekcja Pracy gwarantują zgłaszającym anonimowość i obiecują przeprowadzić kontrolę we wskazanym miejscu pracy.

Na koniec warto nadmienić, że nie zawsze pracodawca będzie miał obowiązek zapłaty 13 złotych za godzinę pracy brutto. Będzie tak w przypadku umów-zleceń lub umów o dzieło, jeśli o miejscu i czasie świadczenia usług decyduje zleceniobiorca lub usługobiorca oraz przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.

 

/źródło: bankier/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.